Lõppastme koolitus

Miks see on vajalik ning mida on vaja teada?

Lõppastme koolituse (rahvakeeles „libedasõit“) eesmärk on süvendada su teadmisi liiklusohutuse ja säästliku sõiduviisi kohta ning anda sõiduoskusi libedal teel sõitmiseks.

Lõppastme koolituse peab läbima iga B-kategooria mootorsõiduki esmase juhiloa omanik. Esmane juhiluba kehtib kaks aastat. Kui sa selle aja jooksul lõppastme koolitust ei läbi, siis su juhtimisõigus peatub ja järgmist juhiluba (mis kehtib juba 10 aastat) sa ei saa.

Lõppastme koolitusele võib minna kohe, kui oled saanud esmase juhiloa omanikuks. Ära jäta lõppastme koolitust viimasele hetkele, vaid läbi see varakult.

Kaua kestab lõppastme koolitus (libedasõit)?

Koolituse maht on neli teooriatundi ja kaks sõidutundi, millest üks toimub spetsiaalsel libedasõidu õppeplatsil. Üks õppetund kestab 45 minutit.

Millest koosneb lõppastme koolitus?

TEOORIAÕPE – kolm teooriatundi toimuvad õppeklassis ja üks tund toimub praktikumi vormis libedasõidu õppeplatsil. See tähendab, et õpetaja seletab ja demonstreerib auto käitumist libedal teel. Teooriaõpet on võimalik osaliselt läbida e-õppena näiteks Liikluslab e-keskkonnas. Enamus Eesti autokoolid on Liikluslabi partnerid, vali autokool nende veebilehel.

SÕIDUÕPE – üks sõidutund on pühendatud säästlikule sõiduviisile ja see viiakse läbi teeliikluses. Teine sõidutund korraldatakse libedasõidu õppeplatsil, kus harjutad auto juhtimist libedal teel.

Kas pean läbima lõppastme koolituse samas koolis, kus õppisin enne?

Ei, võid valida endale sobiliku autokooli.

Kui palju maksab lõppastme koolitus?

Pead arvestama summaga 120–150 eurot. Koolituse hind sõltub autokoolist.

Tegin sõidueksami manuaalkäigukastiga sõidukiga ja soovin teha koolituse automaatkäigukastiga sõidukiga. Kas see on lubatud?

Jah. Lisaks on võimalik osades autokoolides läbida lõppastme koolitus ka isikliku sõiduautoga.

Kas võin koolitust läbida aastaringselt?

Jah ning kindlasti on mõttekas läbida koolitus enne libeduse saabumist – kui said näiteks esmase juhiloa mais, siis võiksidki läbida koolituse sügisel, et olla valmis raskemate liiklusoludega liiklemiseks.

Sain liiklusrikkumise eest karistuse. Kas võin lõppastme koolitusele minna?

See oleneb asjaolust, milline on karistus. Kui juhtimisõigus on karistusena ära võetud, siis tunnistatakse ka juhtimisõigus kehtetuks ja lõppastme koolitusel pole mõtet. Kui sul on liiklusrikkumine, millega juhtimisõigust kehtetuks ei tunnistatud, siis saad koolitusel osaleda.

Kui keegi ütleb, et esmast juhiluba saab pikendada, ehk asendada uue esmase juhiloaga, siis see ei vasta tõele!