Eksamite sooritamine

Kuidas sooritada eksamid esimesel katsel?

Teooria- ja sõidueksamite statistika näitab, et B-kategooria puhul on läbimise protsendid järgnevad: teooriaeksamil 77% ning sõidueksamil 52%. Ebaõnnestumise põhjused on erinevad, kuid olulist rolli mängivad õppe kvaliteet ja suhtumine õpingutesse.

Teooriaeksami edukaks sooritamiseks tuleb õppida, mitte jääda lootma õnnele. Väga palju sõltub õppematerjalidest, mida sa kasutad. Tugev teoreetiline baas on aluseks ka sõidueksami edukaks sooritamiseks sellel lihtsal põhjusel, et sõidutundides ei ole õpetajal võimalik näidata sulle ette kõiki võimalikke olukordi liikluses. Kui sõidueksamil satud enda jaoks uute olukorda (näiteks robotliikur ületab teed), siis päästavad vaid liiklusteooria teadmised.

Sõidueksami eduka sooritamise eelduseks on korrapärane harjutamine. Hoidmaks oma oskusi heal tasemel, tuleb sõita vähemalt tund aega nädalas. Teadmiste parandamiseks ja täiendamiseks tuleks sõita mitu korda nädalas. Mida pikem on periood, mil sa roolis ei istu, seda väiksem on tõenäosus sõidueksami sooritamiseks. Näiteks kui sa pole kuu aega autot juhtinud, siis on see tõenäosus sisuliselt nullilähedane.

Millised on sõidueksami peamised mittesooritamise põhjused

Alustuseks selgitame, mis on sõidueksami eesmärk ja kuidas seda hinnatakse.

Eksamineerija eesmärk on hinnata su teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele. Lihtsamas keeles – hinnata sinu valmidust juhtida sõidukit iseseisvalt.

Eksamil hinnatakse sõiduki käsitsemist, ohutunnetust ja iseseisvat toimetulekut liikluses. Oluline on, et eksamineerija tunneks end sõitjana turvaliselt. Kui ta näeb, et su teadmistes või sõiduoskustes on tõsised lüngad ja sa võid olla liikluses ohtlik, siis eksamit sa ei soorita.

Sõidueksamit hinnatakse kompetentsipõhiselt. See tähendab et, arvestatakse kogu sõitu kui tervikut, mitte ei hinnata üksikuid vigu. Ühe või mitme väikese vea tegemine ei tähenda, et nüüd on eksam läbi – kui hilined suunatule sisselülitamisega või korraks ületad kiirust 3 km/h, siis ei tähenda see kohe katastroofi. Keskendu oma sõidule 100% lõpuni välja ja anna endast maksimum. Küll aga tähendab tõsisema vea tegemine eksamil läbikukkumist, näiteks kui sõidad ristmikule keelava fooritulega või ei anna teisele juhile teed.

Sõidueksami mittesooritamise põhjuseid on erinevaid, kuid tuginedes Transpordiameti statistikale saab välja tuua kolm peamist põhjust:

  1. Ohutuse mittetagamine
  2. Liikluskorraldusvahendite mittejälgimine
  3. Liiklusreeglite mittetundmine või eiramine

Mida teha, et sõidueksamit edukalt läbida?

  1. Mõtle alati ette. Soorita kõiki manöövreid turvaliselt. Ära ohusta iseennast, oma autot ega teisi liiklejaid.
  2. Ole 100% tähelepanelik liikluskorraldusvahendite suhtes. Jälgi enda ümber toimuvat ning keskendu täielikult sõidule.
  3. Ole tugev teoorias! Liiklusreegleid saad rakendada ainult siis, kui tunned neid hästi.

Tugev teoreetiline baas on väga oluline. Kvaliteetsemaid õppematerjale leiad kodulehelt liikluslab.ee